donderdag 1 september 2011

Meer windenergie

Windturbine Arne Nordmann Wikimedia.png
Wethouder Maarten van Poelgeest (GroenLinks) wil dat in 2025 570 miljoen kWh elektriciteit wordt opgewekt door wind. Er komt een Windcoalitie die moet zorgen voor meer windmolens. De coalitie wordt geleid door Wim Vlemmix, die als adjunct-directeur van de Haven Amsterdam ervaring heeft opgedaan met het realiseren van windmolens.

Er zijn concrete plannen voor uitbreiding in het havengebied en voor windmolens in Noord. Eerder zijn het IJmeer en het zuidwestelijke deel van de Bijlmermeerpolder ook genoemd als mogelijke locaties. Rond de jaarwisseling zullen potentiële locaties worden gepresenteerd. Vanwege de hoge ambities zal het niet mogelijk zijn om alleen in industriegebieden windmolens neer te zetten.

Het is de bedoeling dat particulieren de mogelijkheid krijgen om te participeren in windmolenprojecten. In Amsterdam Noord wordt bijvoorbeeld gedacht aan een vereniging waarvan de leden goedkope elektriciteit krijgen. Een andere mogelijkheid is dat burgers geld investeren in windenergie en meedelen in het rendement.

De doelstelling van 570 kWh lijkt een aanscherping ten opzichte van de 370 miljoen kWh die de gemeente vorige maand nog noemde. Eerder bleek uit een studie dat 1 miljard kWh wellicht mogelijk is. Een hindernis is gedeputeerde Jaap Bond (CDA) van de provincie Noord-Holland, die windmolens op land wil verbieden. Van Poelgeest hoopt hem nog te kunnen overtuigen. Dit najaar moet hierover meer duidelijkheid komen.
Afbeelding: Arne Nordmann / Wikimedia

Bron: Nieuws uit Amsterdam

Geen opmerkingen:

Een reactie posten