donderdag 21 maart 2013

Zonne-energie

Zonne-energie wordt steeds populairder in Nederland. Eind 2012 stond in Nederland 260 MW aan zonnestroom geïnstalleerd, dat is een verdubbeling ten opzichte van eind 2011.
Dit blijkt uit een onderzoek van een groep Nederlandse bedrijven en organisaties, verenigd in het Nationaal Actieplan Zonnestroom, onder leiding van energiekennisbedrijf DNV KEMA, uitgewerkt in een Nationaal Actieplan Zonnestroom (pdf) en een Visiedocument Nationaal Actieplan Zonnestroom (pdf).
De forse groei van zonnestroom is onder meer het gevolg van de sterke prijsdaling van zonnepanelen en het in toenemende mate wegvallen van barrières voor consumenten om zelf zonnestroom op te wekken. Zo is begin 2013 voor naar schatting 60% van de Nederlandse midden- en kleinbedrijven, waaronder zelfstandigen, het keerpunt bereikt dat het – zonder subsidie – financieel voordeliger is om elektriciteit op te wekken met eigen zonnepanelen dan elektriciteit van een leverancier te betrekken.
Een gemiddeld Nederlands gezin is al sinds eind 2011 voordeliger uit met zonnepanelen, ook zonder de subsidie die sinds juli 2012 beschikbaar is.
Banen
Het belang van zonne-energie voor de Nederlandse economie zal de komende decennia aanzienlijk toenemen. In 2020 stijgt het aantal voltijdsbanen in de Nederlandse zonne-energiesector tot circa 10.000 en in 2050 tot ongeveer 40.000. Eind 2012 bedroeg dat aantal circa 1.500.
Ook het geïnstalleerd vermogen aan zonnestroom zal exponentieel groeien tot minstens 4.000 MW (megawatt) in 2020. Het plaatsingspotentieel voor de lange termijn bedraagt 100.000 MW. Ter vergelijking: een gemiddelde elektriciteitscentrale in Nederland heeft een vermogen van circa 900 MW.

Lees het hele bericht in HappyNews