dinsdag 31 januari 2012

'Toen ik de kaart zag, wist ik dat ik iets bijzonders had'

Een bijzondere vondst: in Breda is de oudste landkaart van Nederland opgedoken. De kaart stamt uit 1557 en toont een groot gebied rond de Zuiderzee. Op de kaart is bijvoorbeeld Rotterdam aangegeven, maar ook Breda, Eindhoven en Den Bosch.
Het was precies een jaar geleden, op een beurs in Duitsland, toen Dieter Duncker van antiquariaat Plantijn uit Breda geattendeerd werd op een kroniek uit 1586. Een kroniek is een middeleeuws boek met chronologisch geordende gedenkwaardige en historische feiten. Op het achterste vel van de verzameling van 19 foliovellen leek een kaart geplakt te zitten.

Onderzoek
Na onderzoek bij een Duitse universiteit werd al snel duidelijk dat er iets bijzonders aan de hand was. 'Ik kocht de foliovellen en nam ze mee naar de Universiteit van Utrecht, waar Marco van Egmond, een expert op het gebied van oude kaarten, constateerde dat er inderdaad een oude kaart geplakt zat op het laatste foliovel.'

Op de kaart was het gebied rondom de Zuiderzee zien. Het leek erop dat links en rechts een stukje van de kaart was afgesneden. Een deskundige kon de kaart scheiden van het papier en de bijzondere kaart uit 1557 kwam aan het licht. Nederland maakte toen nog deel uit van het grote Spaanse rijk. De kaart toont een gebied van Trier in Duitsland tot Calais in Frankrijk. 'Toen ik de kaart in volle glorie zag, wist ik dat iets bijzonders in handen had gekregen,' vertelt Duncker.

Verkocht
De unieke kaart is inmiddels verkocht aan de Koninklijke bibliotheek in Brussel. Komende maand zal de kaart daar tentoongesteld worden. 'Of het moeilijk was om afstand van de kaart te doen? Ach meneer, als wij handelaren alles zouden houden wat we mooi vinden, dan zouden we failliet gaan.'

Over het bedrag dat de kaart heeft opgeleverd wil Duncker weinig kwijt. 'Een bedrag noemen zou niet netjes zijn ten opzichte van de Koninklijke bibliotheek in Brussel. Laten we zeggen dat de kaart duurder is dan een luxe scooter, maar weer goedkoper dan een middenklasse auto, haha.'

Bron: De Volkskrant

donderdag 26 januari 2012

Gedichtendag 2012, Thema: Stroom

"ik geloof in een rivier /
die stroomt van zee naar de bergen
ik vraag van po√ęzie niet meer /
dan die rivier in kaart te brengen"


Remco Campert


Alles over gedichtendag 2012 vindt je op: http://www.gedichtendag.com/2012/thema.html

Kijk ook even op Tabernakel

zondag 22 januari 2012

Easycratie

Een aantal noordelijke experts kijkt vanuit de eigen achtergrond in de glazen bol van de nabije toekomst. Vooruit kijken naar mooie nieuwe perspectieven, onder het motto: HET NOORDEN VOORUIT.

Martijn Aslander is een nieuw soort ondernemer die zichzelf omschrijft als 'verkenner in de netwerk-en informatiesamenleving' Een eenpitter oftewel zzp'er die samen met andere zzp'ers een nieuwe vorm van bedrijvigheid schept.

Een recessie bestaat niet in de wereld van Martijn Aslander. "Die bestaat aleen maar als de economie ook bestaat", zegt hij. De economie in de oude vorm is over en uit in de logica van Aslander. Want die houdt namelijk geen rekening met de snelgroeiende netwerk-economie en haar nieuwe waardes.
Cd's, dvd's, software, app's, diensten, noem maar op, het kost niks of hoeft niks te kosten. En dus hoef je in de redenering van Aslander minder geld te verdienen om het aan te schaffen.
Aslander houdt zich bezig met het verbinden van mensen, informatie en ideeen. Hij denkt in nieuwe richtingen: waarom moet het altijd wat kosten als je iemand helpt? Bovendien, mensen helpen elkaar graag, zo is zijn ervaring. En via bijvoorbeeld durftevragen.com worden problemen van oplossingen voorzien. Hij voorspelt het einde van vele in zijn ogen nutteloze grote dienstverleners en concultans, het einde van een logge, kostbare en bovenal nutteloze bureaucratie.

Een voorbeeld: Het klantenvolgsysteem van de Rabobank is voor vele miljoenen ingekocht bij een groot concern, terwijl een alliantie van zzp'ers ongeveer eenzelfde oplossing aanbiedt voor een abonnementsprijs van enkel tietallen euro's.

Maak kennis van deze verkenner met zijn verfrissende ideeen over een nieuwe samenleving, waarin de mens weer centraal staat, onder het motto: van Bureaucratie naar Easycratie!
Het boek Easycratie is te downloaden of te koop: http://easycratie.nl/

Via google is veel informatie over Martijn en zijn ideeen te vinden, dus beperk ik mij tot de link naar  zijn website: http://martijnaslander.nl/

Bron van bovenstaande tekst: Dagblad van het Noorden

dinsdag 17 januari 2012

Een gedachte voor vandaag

De mens is geboren om te genieten van het leven.
In iedereen schuilt een onbegrensd reservoir van energie, intelligentie en geluk.


Maharishi Mahesh Yogi

dinsdag 10 januari 2012

Proefdiervrij begraaft strijdbijl

De Stichting Proefdiervrij staakt haar acties. De actiegroep die zich sinds 1897 verzet tegen dierproeven, zal niet langer tegen het misbruik van apen en konijnen protesteren. Ze gaat samen met de universiteiten en laboratoria die proefdieren gebruiken, op zoek naar alternatieven voor deze praktijk.

Proefdiervrij met 51.000 donateurs, vervangt daarom vandaag ook haar logo, dat bestond uit 'opengebroken tralies'. Volgens directeur Marja Zuidgeest verwijzen die te zeer naar de jaren tachtig en negentig toen actievoerders met spandoeken bij de bedrijfspoorten stonden en radicale volgers inbraken pleegden en proefdieren vrijlieten. Die acties wekten veel weerstand op. "We zoeken met deze koerswijziging nadrukkelijk de weg van het overleg, van innovatie, die op den duur zal leiden tot beter onderzoek waarin proefdieren geen rol meer spelen. En dat is iets waar niemand op tegen kan zijn."

Volgens Zuidgeest zat haar organisatie gevangen in het dilemma 'mens versus dier'. Het is volgens haar moeilijk uit te leggen waarom er geen dierproeven kunnen worden gehouden als het resultaat daarvan leidt tot het redden van mensenlevens. "Die discussie willen we links laten liggen", aldus Zuidgeest.

Proefdiervrij zal vooral benadrukken dat proeven op dieren onethisch zijn. En omdat dieren uit wetenschappelijk oogpunt niet goed te vergelijken zijn met mensen, is ook de proef op het dier minder waardevol.

Door de ontwikkeling van innovatieve alternatieve technieken zullen er ook steeds minder proefdieren nodig zijn. Intensieve samenwerking met wetenschappers moet er volgens de organisatie uiteindelijk toe leiden dat het gebruik van proefdieren geheel verdwijnt. Inmiddels zijn drie alternatieven ontwikkeld. Zo kunnen studenten hun operatietechniek op een kunststof rat oefenen, in plaats van op een echte. Die praktijkkennis kunnen ze ook opdoen bij ter beschikking gestelde huisdieren, die een natuurlijke dood zijn gestorven. Ook worden nu computerprogramma's gebruikt om te kijken naar de anatomie van een kikker, waardoor opensnijden niet meer nodig is.

Proefdiervrij komt met haar koerswijziging in de buurt van de Dierenbescherming, die ook probeert door overleg proefdiergebruik terug te dringen. Vorige maand werd na bemiddeling door de Dierenbescherming voorkomen dat 73 apen van farmaceutisch bedrijf MSD in Oss, naar een ander dierproefcentrum verhuisden. Ze genieten nu bij Stichting AAP van hun 'pensioen'.

Zuidgeest is niet bang dat Proefdiervrij en Dierenbescherming te dicht tegen elkaar aankruipen. "Voor ons is een proefdiervrij Nederland het hoofddoel. Dierenbescherming is breder bezig, en accepteert zelfs bepaalde vormen van dierproeven."

De faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht is het eerste instituut dat een nauwe samenwerking met Proefdiervrij is aangegaan.

Bron: Trouw

donderdag 5 januari 2012

Het definitieve einde van de legbatteij

Eieren uit legbatterijstallen mogen sinds zondag niet meer worden verkocht in de Europese Unie. Daarmee krijgen dierenwelzijnsorganisaties na jaren van protest hun zin. Maar hebben scharrelkippen het zoveel beter? En wordt het verbod wel in alle landen gehandhaafd?


1. Wat is er aan de hand?
Sinds afgelopen zondag mogen in de Europese Unie geen eieren uit legbatterijen meer verkocht worden. Ook de legbatterijen zelf zijn verboden. De kippen moeten een grotere kooi met extra voorzieningen krijgen of moeten kunnen rondlopen in scharrelruimtes. Tot dit verbod is al in 1999 besloten. In de legbatterij had de kip 550 vierkante centimeter ruimte – minder dan een A4’tje. In een kooi zaten vier of vijf kippen. Per 1 januari eist Brussel minimaal een stal met ‘verrijkte kooien’, de iets ‘luxueuzere’ variant op de legbatterij. Met 750 vierkante centimeter leefruimte en een strooiselbak, zitstok en nestruimte. Ook in de verrijkte kooien zitten vier tot vijf kippen. Critici zeggen dat het nauwelijks een verbetering is.
2. Zijn hier nog legbatterijen?
Bijna alle Nederlandse pluimveehouders zijn over op stallen met scharrelkippen. Van de 1.126 kippenbedrijven hebben nog zo’n 25 bedrijven stallen met legbatterijen. Het gaat om zo’n twee miljoen kippen, op een totaal van 44 miljoen. Voor eind juni moet de stal aangepast zijn. Wegens problemen met vergunningen konden deze boeren nog niet overstappen, zegt Alex Spieker van de Nederlandse Organisatie van Pluimveehouders. De verrijkte kooien gelden in Europa nu als ondergrens. In Nederland worden deze per 2021 verboden. Nederlandse supermarkten weren al sinds 2004 legbatterijeieren. De Nederlandse kooi-eieren worden sinds die tijd vooral verwerkt tot eiproduct, voor bijvoorbeeld shampoo, mayonaise, pasta, beschuit of cake.
3. Waren er ook voordelen?
De nadelen van de kale kooi zijn duidelijk. In legbatterijen kan de kip de kooi niet uit en heeft zij geen legnest en zitstok. In de kleine leefruimte kunnen ze zich amper natuurlijk gedragen, waardoor ze gefrustreerd raken, zegt Ferry Leenstra, pluimveeonderzoeker van de Wageningen UR Livestock Research. Ook is het niet mogelijk een stofbad te nemen. Voor kippengedrag en kippenwelzijn is het dus echt beter dat nu bijna alle Nederlandse pluimveehouders zijn overgegaan op stallen met scharrelkippen, zegt Leenstra.
Maar er zijn ook nadelen voor de dieren, legt ze uit. Het aantal dode kippen in scharrelstallen ligt rond de 10 procent, een paar procent hoger dan bij legbatterijen. Met legbatterijen kunnen ziektes beter worden voorkomen, doordat de kippen niet in contact komen met hun eigen uitwerpselen (op lopende band afgevoerd). En als er een ziekte is, kan deze makkelijker gecontroleerd worden doordat de ziekte zich minder snel in de stal verspreidt. Bovendien doen scharrelkippen meer aan ‘pikkerij’, zegt Leenstra. „Zo kunnen er bloedplekjes ontstaan bij kippen, waardoor de andere kippen nog meer gaan pikken en ze uiteindelijk doodgaan. En incidenteel klitten scharrelkippen zo erg samen dat ze stikken.” De kostprijs voor een scharrelei ligt momenteel rond de 7 eurocent, ongeveer 1 tot 1,5 cent duurder dan een legbatterijei.

Lees het hele artikel in Nieuwsblog nrc.next

zondag 1 januari 2012

Een Goe(th)(d)e gedachte

Wat u ook kunt doen, of in uw dromen meent te kunnen doen, begin ermee! In stoutmoedigheid schuilt talent, kracht en tovenarij.

Goethe