dinsdag 10 januari 2012

Proefdiervrij begraaft strijdbijl

De Stichting Proefdiervrij staakt haar acties. De actiegroep die zich sinds 1897 verzet tegen dierproeven, zal niet langer tegen het misbruik van apen en konijnen protesteren. Ze gaat samen met de universiteiten en laboratoria die proefdieren gebruiken, op zoek naar alternatieven voor deze praktijk.

Proefdiervrij met 51.000 donateurs, vervangt daarom vandaag ook haar logo, dat bestond uit 'opengebroken tralies'. Volgens directeur Marja Zuidgeest verwijzen die te zeer naar de jaren tachtig en negentig toen actievoerders met spandoeken bij de bedrijfspoorten stonden en radicale volgers inbraken pleegden en proefdieren vrijlieten. Die acties wekten veel weerstand op. "We zoeken met deze koerswijziging nadrukkelijk de weg van het overleg, van innovatie, die op den duur zal leiden tot beter onderzoek waarin proefdieren geen rol meer spelen. En dat is iets waar niemand op tegen kan zijn."

Volgens Zuidgeest zat haar organisatie gevangen in het dilemma 'mens versus dier'. Het is volgens haar moeilijk uit te leggen waarom er geen dierproeven kunnen worden gehouden als het resultaat daarvan leidt tot het redden van mensenlevens. "Die discussie willen we links laten liggen", aldus Zuidgeest.

Proefdiervrij zal vooral benadrukken dat proeven op dieren onethisch zijn. En omdat dieren uit wetenschappelijk oogpunt niet goed te vergelijken zijn met mensen, is ook de proef op het dier minder waardevol.

Door de ontwikkeling van innovatieve alternatieve technieken zullen er ook steeds minder proefdieren nodig zijn. Intensieve samenwerking met wetenschappers moet er volgens de organisatie uiteindelijk toe leiden dat het gebruik van proefdieren geheel verdwijnt. Inmiddels zijn drie alternatieven ontwikkeld. Zo kunnen studenten hun operatietechniek op een kunststof rat oefenen, in plaats van op een echte. Die praktijkkennis kunnen ze ook opdoen bij ter beschikking gestelde huisdieren, die een natuurlijke dood zijn gestorven. Ook worden nu computerprogramma's gebruikt om te kijken naar de anatomie van een kikker, waardoor opensnijden niet meer nodig is.

Proefdiervrij komt met haar koerswijziging in de buurt van de Dierenbescherming, die ook probeert door overleg proefdiergebruik terug te dringen. Vorige maand werd na bemiddeling door de Dierenbescherming voorkomen dat 73 apen van farmaceutisch bedrijf MSD in Oss, naar een ander dierproefcentrum verhuisden. Ze genieten nu bij Stichting AAP van hun 'pensioen'.

Zuidgeest is niet bang dat Proefdiervrij en Dierenbescherming te dicht tegen elkaar aankruipen. "Voor ons is een proefdiervrij Nederland het hoofddoel. Dierenbescherming is breder bezig, en accepteert zelfs bepaalde vormen van dierproeven."

De faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht is het eerste instituut dat een nauwe samenwerking met Proefdiervrij is aangegaan.

Bron: Trouw

Geen opmerkingen:

Een reactie posten