vrijdag 13 april 2012

Breekt in Den Haag de zon door?

Uit het weblog van Vincent Dekker:

Met milieuman Diederik Samsom aan het roer heeft de PvdA deze week duurzame energie nadrukkelijk in de schijnwerpers geplaatst. Daarmee lijkt het moment nabij dat in de Tweede Kamer de zon echt kan doorbreken.
De PvdA presenteerde een paar dagen geleden een soort tussentijds verkiezingsprogramma. Dat moet duidelijk maken dat de partij onder leiding van de nieuwe milieubewuste Samsom (bekend van onder meer Greenpeace en Echte Energie - nu onderdeel van Eneco) een herkenbaarder koers gaat varen. De partij heeft onder meer veel meer aandacht voor duurzame energie dan de paar alinea's die er in het verkiezingsprogramma van 2010 aan werden gewijd.

In de energieparagraaf is onder andere te lezen dat de PvdA de energievoorziening wil 'hervormen zodat Nederland vanaf 2050 geheel onafhankelijk zal zijn van fossiele brandstoffen'. Dat klinkt goed.
Een van de middelen om dat te bereiken doet me glimlachen. Zo staat er: 'Op dit moment is het leveren van stroom voor eigen gebruik (bijvoorbeeld via zonnepanelen op je dak) vrijgesteld van energiebelasting. Maar als je - bijvoorbeeld in coöperatief verband - samen met anderen een zonne-energieinstallatie op een gezamenlijk dak of elders neerzet en de stroom zelf gebruikt, moet je opeens wel energiebelasting betalen. Dat is merkwaardig. Er
is immers ook geen onderscheid tussen een bloemkool die je in je achtertuin voor eigen gebruik kweekt en eentje in een volkstuin verderop. Op beide betaal je geen belasting. Hetzelfde zou moeten gelden voor energieopwekking voor eigen gebruik.'
Of is die glimlach nou ijdelheid van me?

Lees het hele bericht in Trouw

Geen opmerkingen:

Een reactie posten